Moses 'psygib' Salas
MCS Gaming

COMPARE WITH OTHER PLAYERS
   US  Moses 'psygib' Salas  
MCS Gaming
   
 
        Champ Frags Arena Frags Champ        
11 13 9   2175 4675    2 35.16%
1589
 2 33.73%
1231
 0 0.00%
0
  Anarki Anarki 7 Corrupted Keep 15 Scalebearer Scalebearer    0 0.00%
0
 4 30.47%
1183
 3 31.40%
1447
  4896 1600   10 21 8
7 22 7   1375 4189    2 33.82%
1347
 1 30.12%
765
 1 41.30%
1667
  Nyx Nyx 4 Vale of Pnath 14 Eisen Eisen    3 48.39%
1213
 3 22.44%
983
 1 29.51%
1073
  4239 1850   12 27 12
8 15 8   1525 3870    0 17.86%
706
 3 49.01%
884
 1 45.00%
1574
  Athena Athena 4 Awoken 14 DOOM Slayer DOOM Slayer    1 50.00%
842
 4 41.11%
1627
 4 21.84%
1162
  4174 1975   11 23 11

DE
0
28/01
18:00
3
        Champ Frags Arena Frags Champ        
0 0 0   0 0    0 0.00%
0
 0 0.00%
0
 0 0.00%
0
  Strogg & Peeker Strogg & Peeker 4 Corrupted Keep 10 Ranger Ranger    0 0.00%
0
 0 0.00%
0
 0 0.00%
0
  0 0   0 0 0
0 0 0   0 0    0 0.00%
0
 0 0.00%
0
 0 0.00%
0
  Galena Galena 3 Awoken 12 Athena Athena    0 0.00%
0
 0 0.00%
0
 0 0.00%
0
  0 0   0 0 0
12 14 6   1125 3183    2 23.33%
687
 1 22.37%
712
 1 37.93%
982
  Eisen Eisen 6 Deep Embrace 8 Slash Slash    3 25.81%
596
 2 30.51%
1508
 1 22.97%
1074
  3320 1775   11 16 6

DE
0
3
        Champ Frags Arena Frags Champ        
13 14 11   1850 4021    3 39.39%
1503
 2 27.96%
1173
 0 0.00%
0
  Strogg & Peeker Strogg & Peeker 10 Corrupted Keep 9 Anarki Anarki    0 0.00%
0
 6 46.45%
2702
 2 21.54%
673
  4560 2175   8 20 6
5 19 6   1550 3464    1 27.54%
1312
 0 31.79%
618
 0 24.00%
540
  Nyx Nyx 2 Awoken 12 Visor Visor    6 56.52%
2031
 4 36.84%
957
 1 25.00%
595
  4133 1725   12 15 13
8 17 9   1400 3296    3 29.23%
1351
 1 37.23%
821
 2 30.00%
488
  Eisen Eisen 7 Molten Falls 9 B.J. Blazkovicz B.J. Blazkovicz    2 61.54%
664
 4 48.89%
1960
 4 25.68%
865
  3545 1175   8 10 11

DE
1
2
        Champ Frags Arena Frags Champ        
7 15 6   1225 3000    2 24.42%
1370
 2 26.38%
771
 0 0.00%
0
  Ranger Ranger 3 Corrupted Keep 4 Strogg & Peeker Strogg & Peeker    0 0.00%
0
 2 36.12%
1346
 1 12.70%
483
  2749 1610   12 13 11
4 16 8   1750 3625    2 19.70%
896
 3 39.36%
1248
 0 38.89%
630
  Nyx Nyx 6 Deep Embrace 12 Slash Slash    4 46.15%
1463
 2 35.37%
1036
 1 30.77%
676
  3890 1675   9 16 13
6 15 5   2100 2991    2 23.75%
908
 1 43.54%
1028
 0 46.67%
630
  Galena Galena 5 Awoken 9 Visor Visor    3 52.00%
1104
 1 45.60%
1333
 4 40.38%
1187
  3999 1625   13 21 12

DE
0
3
        Champ Frags Arena Frags Champ        
13 20 8   2000 4270    3 25.00%
1314
 5 37.50%
1606
 1 41.67%
874
  Anarki Anarki 10 Vale of Pnath 4 Ranger Ranger    0 36.84%
630
 0 33.41%
852
 4 26.36%
1996
  3777 1625   11 27 6
11 12 12   2133 5372    7 27.67%
2555
 8 37.06%
1808
 0 0.00%
0
  B.J. Blazkovicz B.J. Blazkovicz 17 Corrupted Keep 5 Eisen Eisen    0 0.00%
0
 1 33.18%
1330
 1 28.57%
1299
  3917 1475   7 17 7
8 18 12   1650 4034    2 27.42%
1051
 5 30.88%
1272
 1 32.26%
856
  Athena Athena 8 Awoken 13 DOOM Slayer DOOM Slayer    3 38.89%
477
 6 34.38%
1701
 3 33.82%
1168
  4065 1275   6 19 9

DE
2
1
        Champ Frags Arena Frags Champ        
5 28 7   1925 4427    0 20.93%
585
 4 59.35%
2456
 0 34.48%
792
  Anarki Anarki 5 Vale of Pnath 20 Clutch Clutch    2 62.86%
1939
 3 38.28%
1432
 0 34.78%
476
  5605 1700   11 20 14
8 17 6   1175 4572    3 20.88%
1134
 5 39.54%
1950
 0 0.00%
0
  Eisen Eisen 9 Corrupted Keep 18 B.J. Blazkovicz B.J. Blazkovicz    0 0.00%
0
 11 45.05%
3150
 4 33.33%
1006
  5408 1881   13 16 10
10 14 9   1775 3897    3 25.32%
1260
 4 38.72%
1184
 3 38.24%
1051
  Nyx Nyx 10 Deep Embrace 11 Slash Slash    0 51.61%
1440
 3 33.46%
1093
 2 38.10%
741
  3847 1725   8 18 8

DE
0
3
        Champ Frags Arena Frags Champ        
8 20 5   1600 5402    8 35.76%
3091
 5 38.16%
984
 0 0.00%
0
  Ranger Ranger 19 Corrupted Keep 10 Strogg & Peeker Strogg & Peeker    0 0.00%
0
 2 34.04%
1932
 5 39.73%
1503
  4678 1570   14 13 9
9 8 7   1200 3834    1 31.91%
922
 1 36.34%
917
 3 47.62%
1589
  Nyx Nyx 7 Ruins of Sarnath 14 Visor Visor    8 45.76%
2170
 3 31.12%
898
 3 22.73%
545
  3685 1400   11 15 9
10 19 8   1475 4672    3 25.21%
1634
 2 41.29%
1156
 2 50.00%
1011
  Eisen Eisen 10 Awoken 11 Galena Galena    2 43.33%
1148
 7 38.53%
2056
 2 33.33%
1292
  4723 2150   9 22 7

DE
1
2
        Champ Frags Arena Frags Champ        
11 11 5   1200 3174    1 24.19%
1051
 1 28.39%
803
 0 38.10%
720
  Nyx Nyx 5 Molten Falls 8 Slash Slash    1 35.48%
959
 4 32.19%
1211
 1 16.67%
503
  3062 1825   13 18 6
9 18 6   1450 4657    3 29.60%
2425
 4 30.75%
800
 0 0.00%
0
  Eisen Eisen 11 Corrupted Keep 14 Ranger Ranger    0 0.00%
0
 4 30.85%
1387
 6 34.04%
1858
  5021 1625   13 16 10
5 23 4   1375 3347    1 11.11%
505
 2 47.32%
1902
 1 25.00%
528
  Athena Athena 6 Awoken 5 DOOM Slayer DOOM Slayer    1 31.82%
1208
 2 29.05%
876
 0 13.95%
253
  2844 1600   14 13 13

DE
1
2
        Champ Frags Arena Frags Champ        
10 14 7   1280 4503    3 24.49%
1640
 3 31.64%
1300
 3 66.67%
1100
  Strogg & Peeker Strogg & Peeker 13 Deep Embrace 8 Ranger Ranger    1 26.32%
415
 2 32.80%
980
 3 33.33%
1291
  3665 1350   8 18 8
7 14 12   1975 2666    4 23.66%
1456
 2 31.34%
681
 0 13.79%
360
  Anarki Anarki 7 Ruins of Sarnath 0 Slash Slash    0 35.48%
990
 0 32.99%
582
 0 22.22%
607
  2197 1025   7 10 12
11 13 12   1697 3589    1 14.43%
978
 3 33.04%
1361
 1 40.00%
891
  B.J. Blazkovicz B.J. Blazkovicz 8 Vale of Pnath 10 Eisen Eisen    3 59.26%
1338
 2 36.93%
1069
 4 33.33%
1788
  4501 1175   6 24 8

DE
2
1
        Champ Frags Arena Frags Champ        
9 11 7   1600 4017    2 42.37%
1289
 2 29.95%
1092
 2 34.29%
1030
  DOOM Slayer DOOM Slayer 9 Deep Embrace 14 Strogg & Peeker Strogg & Peeker    2 59.26%
1342
 8 35.36%
2846
 1 14.29%
191
  5114 1480   10 17 10
7 21 14   2500 3256    1 14.29%
526
 2 38.60%
786
 3 50.00%
1618
  Anarki Anarki 6 Awoken 5 Ranger Ranger    2 38.46%
1712
 2 35.73%
1013
 1 11.76%
624
  3696 1300   6 13 12
8 16 9   1522 4260    0 24.68%
988
 2 36.88%
1116
 5 65.63%
1749
  B.J. Blazkovicz B.J. Blazkovicz 6 Molten Falls 16 Galena Galena    2 53.85%
1187
 10 45.29%
2739
 3 40.00%
790
  5343 2775   8 16 10

DE
1
2
Fourth 2020-11-29  Quake Pro League 2020-2021 - Stage 1 $2,550
 
           
OVERALL PERFORMANCE
AVG25,89%
1 299,24
35,98%
1 156,94
40,05%
997,79
 Ø 7,57Ø 3 675,43 Ø 10,47Ø 3 821,77 Ø 1 520,23Ø 7,50Ø 8,00Ø 15,23AVG
FROM
30
   FROM
30
MAPSRLLGRAIL FragsDamage DeathsHarm HealingMegahealthHeavy ArmorLight ArmorMAPS
TOTAL360733242520680 227110 263 314114 653 45 607225240457TOTAL

CHAMPIONS
  ANARKI ATHENA B.J. BLAZKOVICZ CLUTCH DEATH KNIGHT DOOM SLAYER EISEN GALENA KEEL NYX RANGER SCALEBEARER SLASH SORLAG STROGG & PEEKER VISOR  
  
11  21
 
4  11
 
8  20
 - 
0  5
 
9  14
 
2  12
 
2  6
 
6  6
 
15  24
 
11  17
 
11  11
 
0  1
 
6  5
 
14  22
 
8  7
  
                                   
                   
PICK 29 14 22 - 9 22 14 8 10 34 26 20 3 10 32 13 PICK
BAN 3 12 5 2 1 23 6 12 4 9 8 1 13 13 13 6 BAN
STATS 
Ø 1548 Ø 880
 
49530 28165
 
Ø 2139 Ø 803
 
32088 12045
 
Ø 1639 Ø 636
 
45886 17795
 - 
Ø 1571 Ø 500
 
7856 2500
 
Ø 1315 Ø 436
 
30251 10030
 
Ø 2177 Ø 855
 
30471 11975
 
Ø 1368 Ø 606
 
10943 4850
 
Ø 721 Ø 223
 
8653 2675
 
Ø 1809 Ø 740
 
70546 28855
 
Ø 1495 Ø 597
 
41872 16715
 
Ø 1119 Ø 428
 
24614 9410
 
Ø 4078 Ø 140
 
4078 140
 
Ø 1340 Ø 566
 
14744 6225
 
Ø 1416 Ø 512
 
50983 18430
 
Ø 1815 Ø 822
 
27232 12325
 STATS

ARENAS
  AWOKEN
2  6
 BLOOD COVENANT
-
 CORRUPTED KEEP
3  5
 DEEP EMBRACE
1  4
 MOLTEN FALLS
0  3
 RUINS OF SARNATH
1  1
 VALE OF PNATH
1  3
  
  ( 44 : 81 )
5,3 : 9,8


 
 -
 


 
 ( 80 : 85 )
9,5 : 10,6


 
 ( 44 : 53 )
7,8 : 9,6


 
 ( 18 : 33 )
5,8 : 10,3


 
 ( 14 : 14 )
7,0 : 14,0


 
 ( 27 : 48 )
6,8 : 12,0


 
  
PICK 1 - 7 3 - - 1 PICK
DCDR 5 - - 2 2 - 3 DCDR
BAN - 10 - 1 5 8 - BAN
STATS 
21,1%40,1%39,1% Ø 5
 
Ø 945Ø 1057Ø 961 Ø 3211
AVERAGES FROM 8 PLAYED MAPS
 
7617 1 628
 - 
30,1%33,1%0,0% Ø 9
 
Ø 1875Ø 1252Ø 0 Ø 3943
AVERAGES FROM 8 PLAYED MAPS
 
7914 1 444
 
25,7%28,6%41,2% Ø 8
 
Ø 979Ø 959Ø 967 Ø 3597
AVERAGES FROM 5 PLAYED MAPS
 
71014 1 363
 
25,6%32,7%43,0% Ø 6
 
Ø 1110Ø 886Ø 919 Ø 3476
AVERAGES FROM 3 PLAYED MAPS
 
71014 1 331
 
27,8%33,8%30,7% Ø 7
 
Ø 1189Ø 799Ø 975 Ø 3250
AVERAGES FROM 2 PLAYED MAPS
 
10811 1 588
 
23,5%40,0%39,4% Ø 7
 
Ø 1056Ø 1547Ø 1056 Ø 4119
AVERAGES FROM 4 PLAYED MAPS
 
9921 1 749
 STATS
TOP
PICKS
        TOP
PICKS