Moses 'psygib' Salas
MCS Gaming

COMPARE WITH OTHER PLAYERS
   US  Moses 'psygib' Salas  
MCS Gaming
   
 
        Champ Frags Arena Frags Champ        
11 13 9   2175 4675    2 35.16%
1589
 2 33.73%
1231
 0 0.00%
0
  Anarki Anarki 7 Corrupted Keep 15 Scalebearer Scalebearer    0 0.00%
0
 4 30.47%
1183
 3 31.40%
1447
  4896 1600   10 21 8
7 22 7   1375 4189    2 33.82%
1347
 1 30.12%
765
 1 41.30%
1667
  Nyx Nyx 4 Vale of Pnath 14 Eisen Eisen    3 48.39%
1213
 3 22.44%
983
 1 29.51%
1073
  4239 1850   12 27 12
8 15 8   1525 3870    0 17.86%
706
 3 49.01%
884
 1 45.00%
1574
  Athena Athena 4 Awoken 14 DOOM Slayer DOOM Slayer    1 50.00%
842
 4 41.11%
1627
 4 21.84%
1162
  4174 1975   11 23 11

DE
0
3
        Champ Frags Arena Frags Champ        
0 0 0   0 0    0 0.00%
0
 0 0.00%
0
 0 0.00%
0
  Strogg & Peeker Strogg & Peeker 4 Corrupted Keep 10 Ranger Ranger    0 0.00%
0
 0 0.00%
0
 0 0.00%
0
  0 0   0 0 0
0 0 0   0 0    0 0.00%
0
 0 0.00%
0
 0 0.00%
0
  Galena Galena 3 Awoken 12 Athena Athena    0 0.00%
0
 0 0.00%
0
 0 0.00%
0
  0 0   0 0 0
12 14 6   1125 3183    2 23.33%
687
 1 22.37%
712
 1 37.93%
982
  Eisen Eisen 6 Deep Embrace 8 Slash Slash    3 25.81%
596
 2 30.51%
1508
 1 22.97%
1074
  3320 1775   11 16 6

DE
0
3
        Champ Frags Arena Frags Champ        
13 14 11   1850 4021    3 39.39%
1503
 2 27.96%
1173
 0 0.00%
0
  Strogg & Peeker Strogg & Peeker 10 Corrupted Keep 9 Anarki Anarki    0 0.00%
0
 6 46.45%
2702
 2 21.54%
673
  4560 2175   8 20 6
5 19 6   1550 3464    1 27.54%
1312
 0 31.79%
618
 0 24.00%
540
  Nyx Nyx 2 Awoken 12 Visor Visor    6 56.52%
2031
 4 36.84%
957
 1 25.00%
595
  4133 1725   12 15 13
8 17 9   1400 3296    3 29.23%
1351
 1 37.23%
821
 2 30.00%
488
  Eisen Eisen 7 Molten Falls 9 B.J. Blazkovicz B.J. Blazkovicz    2 61.54%
664
 4 48.89%
1960
 4 25.68%
865
  3545 1175   8 10 11

DE
1
2
        Champ Frags Arena Frags Champ        
7 15 6   1225 3000    2 24.42%
1370
 2 26.38%
771
 0 0.00%
0
  Ranger Ranger 3 Corrupted Keep 4 Strogg & Peeker Strogg & Peeker    0 0.00%
0
 2 36.12%
1346
 1 12.70%
483
  2749 1610   12 13 11
4 16 8   1750 3625    2 19.70%
896
 3 39.36%
1248
 0 38.89%
630
  Nyx Nyx 6 Deep Embrace 12 Slash Slash    4 46.15%
1463
 2 35.37%
1036
 1 30.77%
676
  3890 1675   9 16 13
6 15 5   2100 2991    2 23.75%
908
 1 43.54%
1028
 0 46.67%
630
  Galena Galena 5 Awoken 9 Visor Visor    3 52.00%
1104
 1 45.60%
1333
 4 40.38%
1187
  3999 1625   13 21 12

DE
0
3
        Champ Frags Arena Frags Champ        
13 20 8   2000 4270    3 25.00%
1314
 5 37.50%
1606
 1 41.67%
874
  Anarki Anarki 10 Vale of Pnath 4 Ranger Ranger    0 36.84%
630
 0 33.41%
852
 4 26.36%
1996
  3777 1625   11 27 6
11 12 12   2133 5372    7 27.67%
2555
 8 37.06%
1808
 0 0.00%
0
  B.J. Blazkovicz B.J. Blazkovicz 17 Corrupted Keep 5 Eisen Eisen    0 0.00%
0
 1 33.18%
1330
 1 28.57%
1299
  3917 1475   7 17 7
8 18 12   1650 4034    2 27.42%
1051
 5 30.88%
1272
 1 32.26%
856
  Athena Athena 8 Awoken 13 DOOM Slayer DOOM Slayer    3 38.89%
477
 6 34.38%
1701
 3 33.82%
1168
  4065 1275   6 19 9

DE
2
1
        Champ Frags Arena Frags Champ        
5 28 7   1925 4427    0 20.93%
585
 4 59.35%
2456
 0 34.48%
792
  Anarki Anarki 5 Vale of Pnath 20 Clutch Clutch    2 62.86%
1939
 3 38.28%
1432
 0 34.78%
476
  5605 1700   11 20 14
8 17 6   1175 4572    3 20.88%
1134
 5 39.54%
1950
 0 0.00%
0
  Eisen Eisen 9 Corrupted Keep 18 B.J. Blazkovicz B.J. Blazkovicz    0 0.00%
0
 11 45.05%
3150
 4 33.33%
1006
  5408 1881   13 16 10
10 14 9   1775 3897    3 25.32%
1260
 4 38.72%
1184
 3 38.24%
1051
  Nyx Nyx 10 Deep Embrace 11 Slash Slash    0 51.61%
1440
 3 33.46%
1093
 2 38.10%
741
  3847 1725   8 18 8

DE
0
3
        Champ Frags Arena Frags Champ        
8 20 5   1600 5402    8 35.76%
3091
 5 38.16%
984
 0 0.00%
0
  Ranger Ranger 19 Corrupted Keep 10 Strogg & Peeker Strogg & Peeker    0 0.00%
0
 2 34.04%
1932
 5 39.73%
1503
  4678 1570   14 13 9
9 8 7   1200 3834    1 31.91%
922
 1 36.34%
917
 3 47.62%
1589
  Nyx Nyx 7 Ruins of Sarnath 14 Visor Visor    8 45.76%
2170
 3 31.12%
898
 3 22.73%
545
  3685 1400   11 15 9
10 19 8   1475 4672    3 25.21%
1634
 2 41.29%
1156
 2 50.00%
1011
  Eisen Eisen 10 Awoken 11 Galena Galena    2 43.33%
1148
 7 38.53%
2056
 2 33.33%
1292
  4723 2150   9 22 7

DE
1
2
        Champ Frags Arena Frags Champ        
11 11 5   1200 3174    1 24.19%
1051
 1 28.39%
803
 0 38.10%
720
  Nyx Nyx 5 Molten Falls 8 Slash Slash    1 35.48%
959
 4 32.19%
1211
 1 16.67%
503
  3062 1825   13 18 6
9 18 6   1450 4657    3 29.60%
2425
 4 30.75%
800
 0 0.00%
0
  Eisen Eisen 11 Corrupted Keep 14 Ranger Ranger    0 0.00%
0
 4 30.85%
1387
 6 34.04%
1858
  5021 1625   13 16 10
5 23 4   1375 3347    1 11.11%
505
 2 47.32%
1902
 1 25.00%
528
  Athena Athena 6 Awoken 5 DOOM Slayer DOOM Slayer    1 31.82%
1208
 2 29.05%
876
 0 13.95%
253
  2844 1600   14 13 13

DE
1
2
        Champ Frags Arena Frags Champ        
10 14 7   1280 4503    3 24.49%
1640
 3 31.64%
1300
 3 66.67%
1100
  Strogg & Peeker Strogg & Peeker 13 Deep Embrace 8 Ranger Ranger    1 26.32%
415
 2 32.80%
980
 3 33.33%
1291
  3665 1350   8 18 8
7 14 12   1975 2666    4 23.66%
1456
 2 31.34%
681
 0 13.79%
360
  Anarki Anarki 7 Ruins of Sarnath 0 Slash Slash    0 35.48%
990
 0 32.99%
582
 0 22.22%
607
  2197 1025   7 10 12
11 13 12   1697 3589    1 14.43%
978
 3 33.04%
1361
 1 40.00%
891
  B.J. Blazkovicz B.J. Blazkovicz 8 Vale of Pnath 10 Eisen Eisen    3 59.26%
1338
 2 36.93%
1069
 4 33.33%
1788
  4501 1175   6 24 8

DE
2
1
        Champ Frags Arena Frags Champ        
9 11 7   1600 4017    2 42.37%
1289
 2 29.95%
1092
 2 34.29%
1030
  DOOM Slayer DOOM Slayer 9 Deep Embrace 14 Strogg & Peeker Strogg & Peeker    2 59.26%
1342
 8 35.36%
2846
 1 14.29%
191
  5114 1480   10 17 10
7 21 14   2500 3256    1 14.29%
526
 2 38.60%
786
 3 50.00%
1618
  Anarki Anarki 6 Awoken 5 Ranger Ranger    2 38.46%
1712
 2 35.73%
1013
 1 11.76%
624
  3696 1300   6 13 12
8 16 9   1522 4260    0 24.68%
988
 2 36.88%
1116
 5 65.63%
1749
  B.J. Blazkovicz B.J. Blazkovicz 6 Molten Falls 16 Galena Galena    2 53.85%
1187
 10 45.29%
2739
 3 40.00%
790
  5343 2775   8 16 10

DE
1
2
        Champ Frags Arena Frags Champ        
13 12 6   1485 4694    2 30.93%
1886
 4 39.58%
1003
 0 0.00%
0
  Strogg & Peeker Strogg & Peeker 9 Corrupted Keep 12 Ranger Ranger    0 0.00%
0
 5 37.81%
1910
 2 30.88%
1324
  5170 1900   13 25 5
8 14 8   1775 3359    3 31.58%
1261
 4 35.27%
1232
 1 40.00%
850
  Anarki Anarki 8 Ruins of Sarnath 9 Slash Slash    3 57.14%
987
 4 46.42%
883
 1 24.00%
1079
  3453 1475   10 10 10
7 24 9   1400 5045    1 25.45%
636
 3 33.00%
1174
 5 60.00%
2043
  Death Knight Death Knight 11 Vale of Pnath 10 Eisen Eisen    4 52.38%
1828
 2 30.00%
1127
 2 29.63%
955
  4534 1375   8 22 12

DE
1
20/05
16:00
2
        Champ Frags Arena Frags Champ        
8 17 8   1700 4066    4 32.47%
1677
 1 37.01%
621
 2 55.56%
1302
  DOOM Slayer DOOM Slayer 8 Deep Embrace 12 Ranger Ranger    7 72.50%
2312
 2 26.50%
573
 1 36.92%
1361
  4966 1600   9 14 11
7 15 8   1375 4651    2 45.61%
1288
 3 43.04%
2167
 1 43.48%
890
  Slash Slash 8 Molten Falls 17 Sorlag Sorlag    6 43.90%
1395
 4 40.08%
1129
 2 38.60%
1250
  4370 1775   10 17 12
6 26 8   1225 4491    1 20.00%
1092
 2 34.55%
1286
 4 48.39%
1243
  Death Knight Death Knight 10 Vale of Pnath 11 Eisen Eisen    3 44.90%
1927
 5 44.38%
936
 2 26.87%
803
  4299 1600   10 19 13

DE
0
3
        Champ Frags Arena Frags Champ        
7 13 3   800 3934    2 29.52%
1886
 1 35.65%
920
 0 0.00%
0
  Ranger Ranger 4 Corrupted Keep 22 Strogg & Peeker Strogg & Peeker    0 0.00%
0
 8 38.71%
2443
 6 38.39%
2403
  5524 2285   16 21 12
8 16 10   1750 3391    1 19.75%
905
 2 38.15%
913
 1 43.24%
1413
  DOOM Slayer DOOM Slayer 5 Deep Embrace 7 B.J. Blazkovicz B.J. Blazkovicz    4 43.90%
1500
 2 31.49%
1089
 0 15.94%
698
  3805 1482   8 18 11
6 16 9   1450 2814    0 12.50%
600
 1 32.91%
926
 1 42.31%
926
  Visor Visor 4 Awoken 9 Eisen Eisen    3 70.37%
1488
 1 29.89%
620
 2 19.77%
902
  3777 1350   9 17 10

DE
0
3
        Champ Frags Arena Frags Champ        
12 15 5   1210 3585    0 26.92%
765
 1 45.02%
558
 0 43.75%
630
  Strogg & Peeker Strogg & Peeker 3 Awoken 15 Clutch Clutch    5 52.27%
1811
 3 39.69%
1392
 5 61.76%
1294
  4812 1850   14 24 6
6 14 8   1639 3688    0 20.00%
115
 1 28.16%
877
 0 0.00%
0
  B.J. Blazkovicz B.J. Blazkovicz 4 Corrupted Keep 9 Anarki Anarki    0 0.00%
0
 2 39.00%
1576
 1 30.77%
905
  3914 2175   10 15 12
11 24 9   1375 2943    0 16.22%
719
 0 32.50%
468
 2 41.18%
1187
  Death Knight Death Knight 4 Vale of Pnath 7 Eisen Eisen    2 42.42%
1247
 4 35.85%
1160
 1 35.29%
1036
  3905 1175   8 18 7

DE
0
3
        Champ Frags Arena Frags Champ        
5 16 1   975 3983    0 30.77%
884
 1 21.34%
627
 1 43.59%
1475
  Ranger Ranger 3 Deep Embrace 22 Strogg & Peeker Strogg & Peeker    5 51.02%
2087
 2 34.97%
723
 3 39.02%
1006
  5684 2610   17 15 13
13 16 13   1700 4331    3 34.38%
1381
 1 27.05%
714
 3 43.24%
1355
  Death Knight Death Knight 9 Vale of Pnath 5 Anarki Anarki    0 59.09%
1170
 4 35.66%
1455
 2 24.32%
1006
  3791 1700   5 29 6
4 13 7   1470 3251    2 26.19%
1384
 0 26.67%
216
 2 39.39%
1136
  Nyx Nyx 3 Blood Covenant 13 Slash Slash    7 58.54%
1985
 3 22.22%
443
 1 19.72%
602
  3747 1800   11 28 14

DE
1
2
Fourth 2020-11-29  Quake Pro League 2020-2021 - Stage 1 $2,550
 
           
OVERALL PERFORMANCE
AVG26,37%
1 241,31
35,39%
1 083,36
42,16%
1 076,06
 Ø 7,19Ø 3 751,21 Ø 10,97Ø 3 994,11 Ø 1 481,53Ø 7,45Ø 8,03Ø 15,71AVG
FROM
45
   FROM
45
MAPSRLLGRAIL FragsDamage DeathsHarm HealingMegahealthHeavy ArmorLight ArmorMAPS
TOTAL525524612735130 320168 489 494180 404 66 936337361708TOTAL

CHAMPIONS
  ANARKI ATHENA B.J. BLAZKOVICZ CLUTCH DEATH KNIGHT DOOM SLAYER EISEN GALENA KEEL NYX RANGER SCALEBEARER SLASH SORLAG STROGG & PEEKER VISOR  
  
11  22
 
4  11
 
8  21
 - 
2  7
 
9  16
 
2  12
 
2  6
 
6  6
 
15  25
 
11  19
 
11  11
 
0  2
 
6  5
 
14  24
 
8  8
  
                                   
                   
PICK 29 14 23 - 11 23 14 8 10 35 28 20 3 10 33 14 PICK
BAN 4 13 5 2 1 23 6 13 4 10 9 1 13 13 13 6 BAN
STATS 
Ø 1603 Ø 907
 
52889 29940
 
Ø 2139 Ø 803
 
32088 12045
 
Ø 1709 Ø 670
 
49574 19434
 - 
Ø 2741 Ø 911
 
24666 8200
 
Ø 1508 Ø 539
 
37708 13480
 
Ø 2177 Ø 855
 
30471 11975
 
Ø 1368 Ø 606
 
10943 4850
 
Ø 721 Ø 223
 
8653 2675
 
Ø 1845 Ø 758
 
73797 30325
 
Ø 1660 Ø 616
 
49789 18490
 
Ø 1119 Ø 428
 
24614 9410
 
Ø 4365 Ø 758
 
8729 1515
 
Ø 1340 Ø 566
 
14744 6225
 
Ø 1560 Ø 556
 
59262 21125
 
Ø 1878 Ø 861
 
30046 13775
 STATS

ARENAS
  AWOKEN
2  8
 BLOOD COVENANT
0  1
 CORRUPTED KEEP
3  8
 DEEP EMBRACE
1  7
 MOLTEN FALLS
0  4
 RUINS OF SARNATH
1  2
 VALE OF PNATH
3  5
  
  ( 51 : 105 )
5,1 : 10,5


 
 ( 3 : 13 )
3,0 : 13,0


 
 ( 97 : 128 )
8,6 : 11,7


 
 ( 60 : 94 )
7,3 : 11,2


 
 ( 26 : 50 )
6,5 : 12,5


 
 ( 22 : 23 )
7,3 : 11,5


 
 ( 61 : 81 )
7,6 : 10,1


 
  
PICK 1 - 9 4 - - 1 PICK
DCDR 6 1 - 2 2 - 4 DCDR
BAN - 11 - 2 8 9 - BAN
STATS 
20,7%40,2%39,7% Ø 5
 
Ø 898Ø 1043Ø 931 Ø 3203
AVERAGES FROM 10 PLAYED MAPS
 
7716 1 484
 
26,2%26,7%39,4% Ø 3
 
Ø 1384Ø 216Ø 1136 Ø 3251
AVERAGES FROM 1 PLAYED MAPS
 
7413 1 470
 
29,3%33,7%0,0% Ø 9
 
Ø 1755Ø 1152Ø 0 Ø 3988
AVERAGES FROM 11 PLAYED MAPS
 
7814 1 406
 
27,5%31,4%45,4% Ø 7
 
Ø 1164Ø 864Ø 1129 Ø 3764
AVERAGES FROM 8 PLAYED MAPS
 
7915 1 467
 
30,9%36,4%44,3% Ø 7
 
Ø 1170Ø 1227Ø 962 Ø 3845
AVERAGES FROM 4 PLAYED MAPS
 
8915 1 374
 
27,7%33,6%28,8% Ø 7
 
Ø 1274Ø 878Ø 790 Ø 3131
AVERAGES FROM 3 PLAYED MAPS
 
10813 1 731
 
23,8%35,9%43,8% Ø 8
 
Ø 1007Ø 1229Ø 1257 Ø 4161
AVERAGES FROM 8 PLAYED MAPS
 
9922 1 587
 STATS
TOP
PICKS
        TOP
PICKS